CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
HÀNG HÓA
   - Xăng RON95-III
   - Xăng E5 RON92-II
   - Dầu DO 0,05S-II
   - Dầu lửa
   - Dầu nhớt PVOIL LUBE các loại