CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

ĐOÀN THANH NIÊN


1. Ông Nguyễn Văn Hoài Thân: Bí thư

   1. Bà Nguyễn Thị Trúc Viên: Bí thư

             2. Ông Trịnh Ngọc Lâm: Phó Bí thư