CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

ĐOÀN THANH NIÊN


1. Ông Nguyễn Hữu Phúc: Bí thư

2. Ông Huỳnh Khắc Nam: Phó bí thư