CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

ĐOÀN THANH NIÊN


1. Ông Nguyễn Văn Hoài Thân: Bí thư

2. Bà Nguyễn Thị Trúc Viên: Phó bí thư