CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

KHO XĂNG DẦU VŨNG RÔ


THÔN VŨNG RÔ, XÃ HÒA XUÂN NAM, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

ĐT: 0257.3511577.

Kho Xăng dầu Vũng Rô đưa vào hoạt động năm 1999, tổng sức chứa 22.700  m 3 . Kho có hệ thống cảng phao neo, tiếp nhận được tàu chở xăng dầu của Việt Nam và nước ngoài trọng tải đến 5.000 DWT ra, vào làm hàng.

Hiện Kho cung ứng cho thị trường 3 mặt hàng gồm Xăng RON95-III, Xăng E5 RON92-II và Dầu DO 0,05S-II.