CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

TỈNH PHÚ YÊN

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 224  

224 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐT: 0257.3824557

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA VINH 1     

KM 1343+100 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG HÒA VINH, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.3531230

CỬA HÀNG XĂNG DẦU AN MỸ     

KM 1317+800 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, XÃ AN MỸ, HUYỆN TUY AN

ĐT: 0257.3789132

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA XUÂN ĐÔNG     

KM 1350+300 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, XÃ HÒA XUÂN ĐÔNG, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.2211995

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRUNG TÂM     

43 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐT: 0257.3811195

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA AN     

KM 0+700 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ HÒA AN, HUYỆN PHÚ HÒA

ĐT: 0257.3890150

CỬA HÀNG XĂNG DẦU GA GÒ MẦM     

KM 8+700 (PHẢI TUYẾN) ĐT 645, THỊ TRẤN PHÚ THỨ, HUYỆN TÂY HÒA

ĐT: 0257.3578247

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA VINH 2  

KM 1341+200 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG HÒA VINH, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.3531525

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA XUÂN TÂY     

KM 1346 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.3519419

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÍ THẠNH     

KM 1303+200 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN

ĐT: 0257.3866366

CỬA HÀNG XĂNG DẦU AN NINH TÂY     

XÃ AN NINH TÂY, HUYỆN TUY AN

ĐT: 0257.3755957

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 229  

229 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐT: 0257.3827931

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA THÀNH     

KM 2+200 (PHẢI TUYẾN) ĐT 645, XÃ HÒA THÀNH, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.3566567

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SƠN NGUYÊN     

KM 39+850 (PHẢI TUYẾN) ĐT 650, XÃ SƠN NGUYÊN, HUYỆN SƠN HÒA

ĐT: 0257.3644645

CỬA HÀNG XĂNG DẦU Củng sơn

khu phố tây hòa, thị trấn củng sơn, huyện sơn hòa

ĐT: 0257.3861213

CỬA HÀNG XĂNG DẦU bình kiến  

đƯỜNG nguyễn tất thành, xã bình kiến, THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐT: 0257.3818788

CỬA HÀNG XĂNG DẦU AN Nghiệp

km 2+350 (phải tuyến) ĐT 650, xã an nghiệp, HUYỆN TUY AN

ĐT: 0257.3566886

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA TRỊ

ĐH 22, XÃ HÒA TRỊ, HUYỆN PHÚ HÒA

ĐT: 0257.3867779

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ ÂN

KM 3+500 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ hòa AN, HUYỆN phú hòa

ĐT: 0257.3870666

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SƠN GIANG

KM 69+600 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 29, XÃ SƠN GIANG, HUYỆN SÔNG HINH

ĐT: 0257.3858579

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA VINH 3  

KM 31+830 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 29, PHƯỜNG HÒA VINH, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

ĐT: 0257.3532979

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ÂN NIÊN  

ĐH 21, XÃ HÒA AN, HUYỆN PHÚ HÒA

ĐT: 0257.3890979

CỬA HÀNG XĂNG DẦU XUÂN LÃNH  

KM 44+930 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LÃNH, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ĐT: 0257.3670979

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SÔNG HINH  

KM 88+240 (phải TUYẾN) QUỐC LỘ 29, thị trấn hai riêng, HUYỆN sông hinh

ĐT: 0257.3858779

CỬA HÀNG XĂNG DẦU hòa định tây  

KM 22+500 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ hòa định tây, HUYỆN phú hòa

ĐT: 0257.6536879

CỬA HÀNG XĂNG DẦU XUÂN QUANG  

KM 0+300 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG PHƯỚC LỘC - A20, XÃ XUÂN QUANG 3, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ĐT: 0257.3685979

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SƠN THÀNH  

KM 58+500 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 29, XÃ SƠN THÀNH ĐÔNG, HUYỆN TÂY HÒA

ĐT: 0257.3859479

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ ĐÔNG  

ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ ĐÔNG, THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐT: 0257.3558479

CỬA HÀNG XĂNG DẦU hai riêng  

km 83+400 (trái tuyến) quốc lộ 29, thị trấn hai riêng, huyện sông hinh

ĐT: 0257.3859779

CỬA HÀNG XĂNG DẦU XUÂN LONG  

KM 56+900 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LONG, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ĐT: 0257.3588666

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐÔNG LA HAI  

KM 12+100 (TRÁI TUYẾN) ĐT 641, THỊ TRẤN LA HAI, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ĐT: 0257.3869479

CỬA HÀNG XĂNG DẦU sơn long  

KM 22+970 (PHẢI TUYẾN) ĐT 643, XÃ SƠN LONG, HUYỆN SƠN HÒA

ĐT: 0257.3857379

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SƠN HÒA  

KHU PHỐ TRUNG HÒA, THỊ TRẤN CỦNG SƠN, HUYỆN SƠN HÒA

ĐT: 0257.3889939

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA HỘI  

KM 30 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ HÒA HỘI, HUYỆN PHÚ HÒA

ĐT: 0257.3888789

CỬA HÀNG XĂNG DẦU EA CHÀ RANG  

KM 51+035 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ EA CHÀ RANG, HUYỆN SƠN HÒA

ĐT: 0257.3862939

CỬA HÀNG XĂNG DẦU NAM XUÂN LÃNH  

KM 47+560 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LÃNH, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ĐT: 0257.3679639

CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGÂN SƠN  

KM 1300+800 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN

ĐT: 0257.3866839

CỬA HÀNG XĂNG DẦU KRÔNG PA  

KM 66+670 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 25XÃ KRÔNG PA, HUYỆN SƠN HÒA

ĐT: 0257.3862979


TỈNH KHÁNH HÒA

CỬA HÀNG XĂNG DẦU KHÁNH VĨNH     

KM 19+900 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 27C, THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH

ĐT: 0258.3790468

CỬA HÀNG XĂNG DẦU KHÁNH LÊ 

KM 33+600 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 27C, xã liên sang, HUYỆN KHÁNH VĨNH

ĐT: 0258.3793999


TỈNH GIA LAI

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ CẦN     

KM 79+100 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN KRÔNG PA

ĐT: 0269.3853567

CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA TUL

THÔN BÔN BIAH C, XÃ IA TUL, HUYỆN IA PA

ĐT: 0269.6500099

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHEO REO

01 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG CHEO REO, THỊ XÃ AYUN PA

ĐT: 0269.3657177

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ BỔN

ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG CHEO REO, THỊ XÃ AYUN PA

ĐT: 0269.3657003

CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA MRƠN
KM 71+300 (PHẢI TUYẾN) ĐT 662, XÃ IA MRƠN, HUYỆN IA PA
ĐT: 0269.3655636

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PỜ TÓ 
KM 54 (PHẢI TUYẾN) ĐT 662, XÃ PỜ TÓ , HUYỆN IA PA
ĐT: 0269.3857170

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA BÌNH

ĐƯỜNG NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ XÃ AYUN PA

ĐT: 0269.3852659

CỬA HÀNG XĂNG DẦU IA PA

KM 74+600 (PHẢI TUYẾN) ĐT 662, XÃ IA MRƠN, HUYỆN IA PA

ĐT: 0269.3655145

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ THIỆN

KM 3+600 (PHẢI TUYẾN) ĐT 662B, XÃ CHƯ A THAI, HUYỆN PHÚ THIỆN

ĐT: 0269.3622598

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 668

KM 2+900 (TRÁI TUYẾN) ĐT 668, XÃ CHƯ BĂH, THỊ XÃ AYUN PA

ĐT: 0269.3852168

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ AN  

KM 1662+700 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA LE, HUYỆN CHƯ PƯH

ĐT: 0269.3870139

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐÔNG PHÚ THIỆN  

KM 137 (trái TUYẾN) quốc lộ 25, xã ia piar, HUYỆN phú thiện

ĐT: 0269.3622726

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ NHƠN  

KM 1655+150 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH

ĐT: 0269.3850539

TỈNH đắk lắk

CỬA HÀNG XĂNG DẦU phước an

KM 119+900 (PHẢI TUYẾN) QUỐC LỘ 26, XÃ hòa an, HUYỆN KRÔNG Pắk

ĐT: 0262.3516116

CỬA HÀNG XĂNG DẦU buôn hồ  

KM 1740+900 (PHẢI TUYẾN) đường hồ chí minh, phường thiện an, THỊ xã buôn hồ

ĐT: 0262.3683979


TỈNH bình định 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐẬP ĐÁ

KHU VỰC BẢ CANH, PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN

ĐT: 0256.3639339